sheepico

Seriózne. Lebo ľudia sú ovce..

Svetová zdravotnícka organizácia odstraňuje „transgender“ ako duševnú poruchu

Svetová zdravotnícka organizácia(WHO) oficiálne odstránila pojem „transgender“ z klasifikácie duševných porúch.

Ako sa očakávalo, počas výročného zhromaždenia WHO v Ženeve v sobotu členské štáty prijali 11. vydanie Medzinárodnej klasifikácie chorôb – prvú aktualizáciu klasifikačného zoznamu za posledných 29 rokov.

Podľa zdravotníckej agentúry OSN, porucha rodovej identity už nie je klasifikovaná ako duševná porucha, uvádza NHK World Japan. Porucha rodovej identity sa bude nazývať „rodová inkongruencia“.

WHO povedala, že tí, ktorí tvrdia, že majú pohlavie, ktoré je nezlučiteľné s ich biologickým pohlavím, by mali mať zaručené lekárske ošetrenie a operácie, aby boli sterilní.

Už v minulom roku WHO uviedla, že plánuje odstránenie rodovej inkongruencie zo svojho zoznamu duševných chorôb, aby sa „znížila stigma“, ktorá môže prísť s tvrdením, že ide o pohlavie, ktoré nie je v súlade s vlastným biologickým pohlavím. WHO povedala, že tento krok podporí „lepšie spoločenské prijatie jednotlivcov žijúcich s rodovou inkongruenciou“.

„Rodový nesúlad bol odstránený z porúch duševného zdravia, pretože sme lepšie pochopili, že to nie v skutočnosti stavom duševného zdravia,“ povedala Dr. Lale Say, koordinátorka tímu adolescentov a rizikových skupín obyvateľstva vo WHO v júni 2018. „Ponechať to tam bolo príčinou stigmy, tak aby sa znížila stigma a zároveň sa zabezpečil prístup k potrebným zdravotným zásahom, to bolo zaradené do inej kapitoly, kapitoly o sexuálnom zdraví v novej Medzinárodnej klasifikácii chorôb.“

„Rozhodnutie nebolo založené len na obhajobe alebo spätnej väzbe od dotknutých komunít,“ pokračovala. „Všetky dostupné dôkazy boli preskúmané a prediskutované externou poradenskou skupinou a spolu s vedeckou základňou tejto situácie a spätnou väzbou od odbornej komunity a zainteresovaných komunít sa stali základom tohto rozhodnutia.“

Say sa odvolávala na podobné rozhodnutie „o úplnom odstránení homosexuality z Medzinárodnej klasifikácie chorôb“.

„Toto opäť vychádzalo z vedeckého poznania, že neexistuje žiadny jasný dôkaz, že tento problém musí byť medikalizovaný,“ povedala.

V apríli vydali Americké centrá pre kontrolu a prevenciu chorôb (CDC) list „Vážení kolegovia“, ktorý obsahoval vážne varovania pred vysokou prevalenciou a rizikom vírusu ľudskej imunodeficiencie (HIV) medzi transgender jedincami.

„Podľa súčasných odhadov má približne 1 zo 7 (14%) transsexuálnych žien HIV a toto percento je oveľa vyššie u transgender žien z radov afroameričaniek (44%) a hispánskej/latinskej Amerike (26%),“ tvrdí CDC. „Odhaduje sa, že 3% transgender mužov má HIV“, dodáva.