sheepico

Seriózne. Lebo ľudia sú ovce..

Súd v Kalifornii rozhodol: Roundup spôsobil rakovinu

Porota federálneho súdu v San Franciscu v utorok jednomyseľne odsúhlasila, že Roundup spôsobil rakovinu človeka – potenciálne masívny úder spoločnosti, ktorá produkuje herbicíd na báze glyfosátu a v súčasnosti čelí stovkám podobných súdnych sporov.

Po piatich dňoch rokovania porota uzavrela, že prípravok na ničenie buriny bol „podstatným faktorom“ v spôsobení rakoviny u Edwina Hardemana, 70-ročného muža zo Sonoma County.

Verdikt je druhý v USA, ktorý určil spojenie medzi kľúčovou zložkou herbicídu, glyfosátom a chorobou. V auguste, ďalší súd v San Franciscu určil, že Roundup spôsobil rakovinu u bývalej záhradníčky. Taktiež padlo rozhodnutie, že spoločnosť Monsanto, ktorá vyvinula populárny herbicíd, zámerne neinformovala spotrebiteľov alebo regulačné orgány o rizikách produktu. V tomto prípade porotcovia udelili žalobcovi Dewayne Johnsonovi odškodné v hodnote 289 miliónov dolárov. Sudca však neskôr znížil výplatu škody na 78 miliónov dolárov.

Nemecký farmaceutický a chemický gigant Bayer kúpil Monsanto v júni. Vo vyhlásení utorok spoločnosť uviedla, že je sklamaná rozhodnutím poroty, „ale naďalej pevne verí, že veda potvrdí, že herbicídy na báze glyfosátu nespôsobujú rakovinu.“

„Sme presvedčení, že dôkazy v druhej fáze preukážu, že správanie spoločnosti Monsanto bolo primerané a spoločnosť by nemala niesť zodpovednosť za rakovinu pána Hardemana,“ dodal Bayer.

Porota v Hardemanovom prípade je teraz poverená určovaním zodpovednosti a škôd. Viac ako 750 prípadov žalôb proti spoločnosti Bayer bolo podaných na federálnom súde v San Franciscu.