sheepico

Seriózne. Lebo ľudia sú ovce..

Senát na Floride povolil učiteľom nosiť zbraň a opätovať streľbu

Senát na Floride schválil v pondelok právne predpisy, ktoré umožnia učiteľom, aby boli ozbrojení a mohli strieľať späť, ak ich trieda bude terčom útoku.

Web WJCT oznámil, že právne predpisy prešli hlasovaním 22 ku 17. Každý demokrat v senáte hlasoval proti tomu, aby učitelia mali možnosť ozbrojiť sa a republikánsky senátor Anitere Flores sa pripojil k demokratom.

Toto právne nariadenie nevyžaduje, aby boli učitelia ozbrojení. Namiesto toho rozširuje štátny program s názvom „Guardian“, aby učitelia, ktorí chcú byť ozbrojení, mali možnosť pokračovať v odbornej príprave a povereniach, ktoré sú na to potrebné.

Associated Press uviedla, že nariadenie bolo napísané vo svetle odporúčaní komisie Marjory Stoneman Douglas High School pre verejnú bezpečnosť. Táto komisia, na čele s šerifom okresu Pinellas zistila, že prítomnosť ozbrojených učiteľov mohla pravdepodobne zastaviť 14. februára 2018 útok na Parklandskej strednej škole.

Šerif Gualtieri pozoroval, že strelec z Parklandu sa počas svojho útoku päťkrát zastavil, aby nabil svoju zbraň. Každá z týchto piatich páuz predstavuje príležitosť, v ktorej mohol ozbrojený učiteľ strelca zneškodniť. Gualtieri povedal, že vedomosť o tom, čo mohla prítomnosť ozbrojených učiteľov znamenať ho doteraz zožiera.

Associated Press citovala Gualtieriho, ktorý povedal: „Ľudia si musia zachovať otvorenú myseľ, pretože realita je taká, že ak by niekto iný v tej škole mal zbraň, mohol zachrániť životy detí.“