sheepico

Seriózne. Lebo ľudia sú ovce..

Najnovší Apple event neurobil na svetových burzách dojem

Analytici na Wall Street zostali chladní po najnovšej udalosti spoločnosti Apple kvôli obavám z pokračujúceho spomalenia predaja iPhone.

CNBC uvádza, že v nadväznosti na nedávny event spoločnosti, v ktorom technologická spoločnosť predstavila niekoľko nových služieb, zostali analytici chladní vzhľadom na obavy zo spomalenia predaja iPhone, čo vidia ako pokračujúci problém spoločnosti. Analytik spoločnosti Goldman Sachs Rod Hall uviedol: „Služby spoločnosti sa ukázali byť podstatne iné, ako sme očakávali. Vzhľadom na malé vypočítané vplyvy z týchto „iných služieb“ očakávame, návrat k spomaleniu predaja iPhonov po tejto udalosti.“

Analytik spoločnosti Oppenheimer, Andrew Uerkwitz komentoval túto udalosť mierne optimistickejším spôsobom: „Celkovo sa zdá, že nové služby spoločnosti poskytujú lepšie možnosti na riešenie relatívne malých problémov v mediálnom priestore a môžu podnietiť existujúcich používateľov systému iOS k tomu, aby boli viac ponorení do ekosystému spoločnosti. Cena Apple TV Plus je jednou z najväčších nezodpovedaných otázok, ktoré máme po podujatí.“

Spoločnosť Morgan Stanley v budúcnosti predpokladá rast ceny akcií spoločnosti: „Táto stratégia je v súlade s našou tézou, že služby, nie zariadenia, sú kľúčom k rastu výnosov a ziskov spoločnosti Apple v nasledujúcich 5 rokoch. Napriek tomu, nejasné špecifiká týkajúce sa cien a načasovania nás obmedzujú v zvyšovaní našich odhadov už dnes. Stále veríme, že Apple pravdepodobne časom prepojí hardvér a služby alebo viac služieb dohromady, pričom naša analýza z septembra 2018 naznačuje, že spoločnosť by mohla do roku 2025 vygenerovať 22 až 37 miliárd USD na tržbách samotného balíka Apple Media.“

Bank of America tiež dala odporúčanie na nákup akcií spoločnosti Apple, ale zopakovala obavy ostatných, pokiaľ ide o ceny nových služieb: „Vzhľadom na to, že niektoré z týchto služieb nebudú k dispozícii až do jesene, je prekvapujúce, že spoločnosť Apple sa rozhodla naplánovať túto udalosť v marci. Dátumy vydania a ceny pre Apple Arcade a Apple TV + neboli oznámené, potenciálne preto, že sa stále pracuje na dohodách o cenách… Podľa nášho názoru bude cena (a prípadné viazanie služieb) mať veľký podiel v miere prijatia zákazníkmi.“