sheepico

Seriózne. Lebo ľudia sú ovce..

Microsoft Word bude používať umelú inteligenciu aby text bol politicky korektný

Podľa nedávnej správy Microsoft čoskoro začne používať umelú inteligenciu aby ich program Word nebol len gramaticky správny, ale zároveň politicky korektný.

Spločnosť Fast Company uvádza, že technologický gigant Microsoft bude čoskoro využívať umelú inteligenciu pre plnenie prekvapivej úlohy – presadzovanie politickej korektnosti. Spoločnosť údajne plánuje čoskoro predstaviť verziu svojho softvéru Word, ktorý bude používať umelú inteligenciu tak v systéme kontroly gramatiky, ako aj pri „kontrole politickej korektnosti“, hoci spoločnosť na túto funkciu v súčasných podmienkach neodkazuje.

Nový program sa nazýva „Myšlienky v programe Word“ a odkazuje na množstvo funkcií riadených umelou inteligenciou. Nový softvér vykoná množstvo úloh, ako je napríklad dekódovanie skratiek a odhad ako dlho bude trvať čítanie napísaného dokumentu.

V systéme kontroly politickej korektnosti, Word podčiarkne slová, ktoré znejú „necitlivo“, čo pre autorov textu naznačuje, že by sa mali použiť alternatívne slová, aby sa nikoho neurazili. Spoločnosť Fast Company uvádza aj niekoľko príkladov:

Povedzme, že píšete: „Musíme do našej spoločnosti dostať čerstvú krv.“ Umelá inteligencia v tomto prípade podčiarkne slovné spojenie „čerstvú krv“ a namiesto toho navrhne „nových zamestnancov“.

Taktiež sa systém zameria na miesta, kde by vaše písanie prejavovalo rodovú zaujatosť. Ak máte tendenciu hovoriť napríklad „poštár“ či „politik“, v očiach umelej inteligencie to môže znamenať, že používate rodovo nesprávne slová a tak navrhne úpravu v zmysle „osoba z pošty“ alebo „osoba z politiky“. Ak používate slovné spojenie „džentlmenská dohoda“, systém môže navrhnúť, aby ste použili radšej spojenie „tichá dohoda“.

Ak by ste opísali niekoho ako „zdravotne postihnutú osobu“, umelá inteligencia by navrhla „osobu so zdravotným postihnutím“. Tvorba viet, kde je osobná terminológia uprednostňovaná, je preferované pretože zobrazuje osobu dôležitejšiu ako postihnutie.

Tieto nové druhy kontroly patria do väčšej skupiny nástrojov na písanie s názvom „Vylepšiť moje písanie“, ktorá zahŕňa zrozumiteľnosť, stručnosť, interpunkciu a „citlivé geopolitické témy“ ako súčasť analýzy. Microsoft plánuje v júni začať ponúkať svoje nové funkcie v programe Word.